KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK

Megtartott foglalkozások időpontjai:

 • 2015. szeptember 15
 • 2015. szeptember 22
 • 2015. szeptember 29
 • 2015. október 06
 • 2015. október 20
 1. óra: Közlekedési alapok.

A KRESZ fogalma.

A kerékpár fogalma, kötelező és ajánlott tartozékok. A fékek működésének áttekintése. A közlekedés során a láthatóság fontossága.

 1. óra: A közlekedést szabályozó rendszerek.

A táblák csoportjai.

A forgalomirányító lámpák rendszere. Útkereszteződésben valamennyi járműre, illetve a kerékpáros közlekedésre kialakított lámpák. A vasúti átjárót biztosító lámpák illetve a kiegészítő, vagy teljes karú sorompók működése.

 1. óra: Kerékpáros táblák

Elsőbbségi, tilalmi, utasítást adó, kerékpáros táblák csoportjai.

A táblák felismerése, jelentésük alkalmazása a közlekedés során.

 1. óra: Hol szabad, hol tilos kerékpározni.

Azon utak megismerése, ahol szabad, illetve tilos kerékpárral közlekedni.

Figyelembe véve az adott utakat biztosító közúti jelző táblákat.

 1. óra: Közlekedés útkereszteződésben.

Áthaladási szabályok. Rendőri irányítás, karjelzések, útvonal típusát szabályozó, elsőbbségi táblák az útkereszteződésben. Megkülönböztetett jelzéseit használó járművek elsőbbsége. Figyelmeztető jelzést használó járművek.

 1. óra: Jobb-kéz szabály

Áthaladás útkereszteződésben – balra kanyarodás, közvetetett balra kanyarodás, jobbról érkező járművek elsőbbsége.

 1. óra: Kanyarodási szabályok

Haladás főútvonalon – ráhajtás, ráfordulás, az útszakasz elhagyása. Közlekedés kijelölt gyalogos-átkelő hellyel (zebrával) ellátott útszakaszon.

 1. óra: Gyalogos közlekedés szabályai.

Gyalogos közlekedés egyénileg, csoportosan lakott területen belül és kívül. Közlekedés tömegközlekedési járműveken.

 1. óra: Elméleti összefoglaló.

Közlekedési helyzetek felismerése helyes és gyors megítélése. Szabályismeret, szabályok alkalmazás. Közlekedési jelző rendszerek ismerete, alkalmazása. Teszt lap kitöltése.

 1. óra: Megépített KRESZ pályán a tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása.

 

A foglalkozásokat délután 14.00 órakor kezdődtek. Valamennyi alkalommal két óra került megtartásra, olyan tanteremben, ahol interaktív tábla volt. A tematika felépítése miatt ez szükséges volt, hogy vizuálisan lássák a tanulók a tananyagot. A kerékpár tartozékainak bemutatásához, a fékek működésének megértéséhez nagyban segített a mozgó tananyag. A közlekedési jelzőrendszerek, táblák, jelző lámpák működéséhez, az elsőbbségi szabályok elsajátításához elengedhetetlen volt az interaktív tábla.

A tanulók nagyon aktívak és együttműködőek voltak. Minden foglalkozáson érdeklődően vettek részt. Az egyik 8. osztályos tanuló megjegyezte,- olyan hasznos ismereteket szereztek, hogy erre szüksége lenne minden tanulónak, nem csak a programban résztvevőknek. A rész összefoglaló feladatokat minden alkalommal logikusan oldották meg. A közlekedési szituációkat jól átlátták. Véleményük szerint a program hozzájárul a gyalogos és a kerékpáros balesetmentes közlekedéshez. A Rendőrkapitánysággal együttműködve az iskola foci pályáján felállított közlekedési pályán mutatták be gyakorlati ismereteiket. Az elméleti tudásukat kerékpáros teszt lapon mértük fel. Valamennyi résztvevő tanuló emléklapot és ajándéktárgyakat kapott.

Kovács Erik: „A közlekedési ismeretek utolsó óráján tesztlapokat töltöttünk ki, majd a kosárlabda pályán a biciklikkel gyakorlatokat végeztünk.”

Kriszt Csaba: „Miután kitöltöttük a tesztlapokat végre kimehettünk a kerékpárjainkért. Már nagyon vártuk, hogy milyen feladatok lesznek, és hogy ki lesz a legügyesebb.”

Takács András: „Bójákat kellett kerülgetni, valamint táblákat felismerni. Elég nehéz volt, de nagyon élveztük a versenyt. Mindenkinek nagyon tetszett.”

Léránt Boglárka: „Az oktatás nyolc foglalkozásán elméleti oktatásban részesültünk, amely nagyon jó volt, megismerkedtünk a kerékpáros közlekedés alapismereteivel. Szerintem ezt minden iskolásnak meg kellene hallgatni.”

KÉTHELY-KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK1 KÉTHELY-KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK2 KÉTHELY-KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK3 KÉTHELY-KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK4 KÉTHELY-KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK5 KÉTHELY-KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK6 KÉTHELY-KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK7 KÉTHELY-KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK8