NYELVI TÉMAHÉT

A nyelvi témahét megvalósulásának ideje: 2015.10.12-16.

A hét témája: Németország

Megvalósítás színterei: Tanítási órákon, melyet több évfolyamra több szinten terveztük.

 

Magyar irodalom 5. osztály: Karanczné Grecskó Éva

Téma:Grimm fivérek munkássága, a Piroska és a farkas c. mese feldolgozása

Megvalósulás: A mesék témakörrel kapcsolatos irodalomelmélet felelevenítése kiselőadással, csoport- és egyéni munkával, játékosos feladatokkal; a tanóra dokumentálására fotók és tabló készítésével.

Történelem 7. osztály: Karanczné Grecskó Éva

Téma: Német Császárság kialakulása

Megvalósulása: Németország kialakulásának átismétlése az eseménytörténet felelevenítésével, topográfiai és művészettörténeti (Versailles) ismereteik bővítésével, amely során a tanulók kiselőadás, egyéni és csoportos tevékenység formájában vettek részt az óra menetében; a tanóra dokumentálására fotók és tabló készítésével.

Ének: Molnár Marianna

Téma: So gross wie ein Baum c. dal elsajátítása

Megvalósítás: Ismerkedés a német dallal szolmizáció útján. Hallás után könnyen elsajátították a dalt a gyerek. A többszöri próbálkozást a tanító furulyakísérete követte, majd  egyéni ill. csoportos előadások. Az órát a tanár mozgással, hangerőjátékkal és ritmuskísérlettel is színesítette, ami  felszabadult, vidám hangnemben zajlott.

Testnevelés: Bajnokné Lukács Éva

Téma: Németországban rendezett olimpiák.

Megvalósítás: 6.osztályban élő képet készítettek a gyerekek  az olimpiai 5 karikáról és a két olimpiai év számáról (1936 Berlin, 1972 München) A gyerekek nagy kedvvel és lelkesedéssel vettek rész a feladatokban.

Német: Tibolyné Hajdú Aliz

Téma: Országismeret,  illetve a Grimm mesék

Megvalósítás: Tablókat készítettek a 8. osztályos tanulók Németországról. Önálló feladatként beszámolókat készítettek a német márkákról, helyi látványosságokról, a berlini falról, a müncheni Októberestről.

Két tanuló dialógot készített az ország történelméről és földrajzi ismereteiről.

Fejhallgatókon keresztül hallásgyakorlatokat végeztünk 6. és 8. osztályban.

Prezentációkat készítettek a 7. osztályosok, a szakkörös gyerekek interaktív feladatokat oldottak meg smart táblán, majd zárásképpen a 7. és 8. osztály tanulók tesztfeladatokban mérhették össze tudásukat a célnyelvi országról.

Rajz: Szatmári Norbert

Téma : Grimm mesék

Megvalósítás: mesék illusztrálása rajzos és egyéb színes technikák alkalmazásával

Eredeti nyelvezeten fordított gyerekek által szabadon választott Grimm – mesék illusztrálása.

A tanórákon nevesebb német művészek, illusztrációinak megismerése. pl.: Dürer.

A tanórán elsajátított rajzi kompetenciák pontos alkalmazása.

Képző – és iparművészet: Gyerekek által választott Grimm – mesék illusztrálása. A képző – és iparművészet tanszakon elsajátított és megismert magasabb szintű színes illusztrációs technikák alkalmazása. (pasztell, B/2 karton)

Földrajz: Nagy Gábor

Téma: Németország ill. az  újraegyesítés  25 éves évfordulója.

Megvalósítás: Egy tanuló Berlin kettéosztottságáról,  ill. a híres berlini falról tartott kiselőadást ppt formában, hiszen a megosztott főváros a  mai ifjúság számára már csak történelmi kuriózum.

A hét célja: Ismerkedjenek meg a gyerekek az ország kultúrájával (művészet, zene, költészet), nyelvével, nevezetességeivel, sporttörténetével, hagyományaival, szokásaival, gasztronómiájával.

Alakuljon ki kép a gyerekekben a célnyelvi országról, ill. kapjanak lehetőséget a tanulók a közvetlen és komplex tapasztalatszerzésre Európa egyik meghatározó államáról, mindezt a nyelvtani és lexikai tudáson túlmutatva.

A hét során készített munkákat, tablókat, prezentációkat, dialógokat, rajzokat iskolánk aulájában állítottuk ki, ezzel is szebbé, hangulatosabbá téve azt.

Minden foglalkozás jó hangulatban zajlott. A gyerekek érdeklődőek, segítőkészek, lelkesek és motiváltak voltak.

A német nyelv elsajátításának kiváló módja volt e hét, amikor az adott tantárgyat változatos és sokszínű módszerek segítségével, játékosan dolgoztuk fel egyéni, illetve csoportos formában.

KÉTHELY-NYELVI TÉMAHÉT01 KÉTHELY-NYELVI TÉMAHÉT02 KÉTHELY-NYELVI TÉMAHÉT03 KÉTHELY-NYELVI TÉMAHÉT04 KÉTHELY-NYELVI TÉMAHÉT05 KÉTHELY-NYELVI TÉMAHÉT06 KÉTHELY-NYELVI TÉMAHÉT07 KÉTHELY-NYELVI TÉMAHÉT08 KÉTHELY-NYELVI TÉMAHÉT09KODAK Digital Still CameraKODAK Digital Still Camera

KÉTHELY-NYELVI TÉMAHÉT12 KÉTHELY-NYELVI TÉMAHÉT13 KÉTHELY-NYELVI TÉMAHÉT14 KÉTHELY-NYELVI TÉMAHÉT15 KÉTHELY-NYELVI TÉMAHÉT16 KÉTHELY-NYELVI TÉMAHÉT17 KÉTHELY-NYELVI TÉMAHÉT18 KÉTHELY-NYELVI TÉMAHÉT19 KÉTHELY-NYELVI TÉMAHÉT20 KÉTHELY-NYELVI TÉMAHÉT21