DIFFERENCIÁLÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK – WIEGMAN ALFRÉD

A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét elősegítő, befogadó szemlélet közvetítő, a gyermekek szükségleteit figyelembe vevő differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazási feltételeinek megteremtése.

A három alkalommal megrendezésre került tanfolyam keretein belül, ismét egy kellemes délutánt tölthettünk ismeretbővítéssel a Mesztegnyői Lady János Általános Iskolában, Wiegmann Alfréd jóvoltából. Az előadót kellemes orgánumú, magával ragadó, ismereteit könnyen átadó, nyitott személyiségnek ismertük meg. Jól érzékelhetően rendkívül széles tudás és ismeretbázis birtokában van, melyből ízelítőt kaphattunk.

A másság elfogadásán és az empatikus, megértő magatartás kialakításán volt a fő hangsúly. Megismerkedtünk az Erőszak Mentes Kommunikáció (E.M.K.) alapgondolataival. A „megtorló szemlélet” helyett, a „helyreállító szemlélet” alkalmazását ismertük meg. A NE STIGMATIZÁLJ gondolat köré fűzte fel az előadó mondanivalóját, melynek alapmondatai: „Ne gondold, hogy…”, „Hogyan érintette…”, „Mire van szükség, hogy a dolgok rendben menjenek…”, „Mik voltak a tettek mozgatói…”.

A szóban elhangzott dolgok alátámasztásaként, egy drámapedagógiai előadás részleteit tekintettük meg digitálisan, a bibliai Józsefről és testvéreiről. Az élő előadást megtekintő gyerekeket bevonták a történet érzelmi vetületeinek játékos feldolgozásába. A József által képviselt másságot és testvérei által megszemélyesített gyakorlatiasságot állították egymással szembe. A gyerekek a színészi játék alapján, induktív módon próbálták az egyes karakterek érzelmi motiváltságát megfogalmazni, mimika, testbeszéd és gesztikuláció alapján. Ilyen érzelmi vetületek voltak: csalódás, kiközösítés, büntetés, lelkiismeret-furdalás, családon belüli pozíció féltése.

A tanfolyam befejezése képen, Zeffirelli: Rómeó és Júlia című alkotásának egy jelenetét néztük meg, melyben a fő hangsúly a Júlia üzenetét vivő dadus és a nemes ifjak konfliktusán volt. Ez a vicces és oldottabb hangulatú jelenet, várt és méltó befejezése volt a tanfolyamnak, melynek végén egy jól megérdemelt tanúsítványt vehettünk át. Ezúton is köszönjük előadóinknak ezt a figyelmességet.

KÉTHELY-DIFFERENCIÁLÓ PEDAGÓGIAI 3-1 KÉTHELY-DIFFERENCIÁLÓ PEDAGÓGIAI 3-2 KÉTHELY-DIFFERENCIÁLÓ PEDAGÓGIAI 3-3 KÉTHELY-DIFFERENCIÁLÓ PEDAGÓGIAI 3-4 KÉTHELY-DIFFERENCIÁLÓ PEDAGÓGIAI 3-5