DIFFERENCIÁLÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK – KISS LÁSZLÓ

 

2015.05. 28-án tantestületünk öt tagja részt vett a pályázat keretein belül megszervezett pedagógus továbbképzés első előadásán a mesztegnyői Lady János Általános Iskolában, melynek címe: Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, lehetőségek és módszerek.

Kiss László előadásának első részében a hátrányos helyzethez, a tanuláshoz, tudáshoz, kompetenciákhoz kapcsolódó fogalmakat ismertette az aktuális törvényi környezetben.

A továbbiakban a drámapedagógiának a lehetőségeit mutatta be, mint lehetséges fejlesztő eszközöket: tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít, játékba építve tanít, cselekvő részvétellel élményhez juttat, segíti a problémamegoldást.

Fejleszti a kommunikációs készséget, az önkifejezést, önbizalmat, önfegyelmet, stratégiai gondolkodást, empátiát, konfliktuskezelést.  Rávilágított  az amatőr művészeti mozgalmak közösségépítő szerepére.

Személyes véleményünk: Jó volt feleleveníteni a már tanult és már használt ismereteket és módszereket.

Rengeteg új, lehetséges fejlesztési módszert ismertünk meg, melyeket biztosan alkalmazni tudunk pedagógiai munkánk során.

Kethely_Differencialo_pedagogiai_modszerek_1_kep_1 Kethely_Differencialo_pedagogiai_modszerek_1_kep_2 Kethely_Differencialo_pedagogiai_modszerek_1_kep_3 Kethely_Differencialo_pedagogiai_modszerek_1_kep_4 Kethely_Differencialo_pedagogiai_modszerek_1_kep_5 Kethely_Differencialo_pedagogiai_modszerek_1_kep_6