A PÁLYÁZATRÓL BŐVEBBEN

Jelen pályázatunk célja az előítélettől mentes kooperáció, a játék öröme révén új utak felfedezése a gondolkodás felszabadításához, az élményeken keresztüli ismeret átadáshoz, az aktivitás növeléséhez, a személyiség komplex fejlődéséhez.

A Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola többcélú intézmény, amelynek részeként működik az általános iskola mellett alapfokú művészeti intézményegység. A pályázati felhívásban megjelölt kompetenciamérési eredménynek megfelelve így egyszerre pályázunk az általános iskola feladatellátási helyére és az AMI intézményegység feladatellátási helyére is, ugyanis az alapfokú művészeti intézményegységünk nem rendelkezik kompetenciamérési eredményekkel.

A magasabb színvonalú oktatás kritériumainak megteremtése, a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózása, egészségközpontú szemléletének és tettrekészségének segítése a cél. A szaktárgyi, módszertani, társadalmi felzárkóztatási és a pedagógiai kultúra fejlesztése,  az informatika és a társadalmi párbeszéd készségének erősítése, az egyéni kompetenciák és a közösségi kommunikáció, valamint az önkéntesség és a társadalmi egyenlőség erősítése nem elhanyagolható, mi több, rövid távon is érzékelhető segítséget jelent majd a résztvevőknek.

A Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szemléletformáló munkáját az innovatív pályázati lehetőségekkel, új módszerekkel és eszközökkel bővíteni és stabilizálni szeretnénk.  Az egyéni célok és képességek mellett a szorgalom és a kommunikáció jelentősége az, amelyre különös hangsúlyt fektetünk, hogy egy új filozófiát közvetíthessünk a fiatalok számára, amely révén lehetővé válhat az életpálya-szemlélet elsajátítása, a személyes élet perspektíva megtervezése iránti igény felkeltése, valamint az önismereten és a pályaismereten alapuló pályaválasztási döntés előkészítésének fontossága.

A Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola köznevelési alapfeladata kettős. Az általános iskolai nevelés-oktatás funkcióját tekintve nappali rendszerű iskolai oktatás alsó, – és felső tagozaton, ahol sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása is folyik, integrációs felkészítés és képesség kibontakoztató felkészítés mellett. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan működik az alapfokú művészetoktatás több szakággal: táncművészeti ág, néptánc tanszak előképző iparművészeti ág – és képzőművészet tanszak előképző is van az iskolában. Intézményünk célja, hogy színvonalas oktatással szilárd alapműveltséget, stabil alapkészségeket nyújtson a tanulóknak, biztosítva számukra a képességeiknek megfelelő továbbhaladást, emellett segítséget nyújtson a szülőknek a nevelés minden lehetséges területén abban, hogy a tanulók sokoldalú, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is becsületesen boldogulni tudó emberekké váljanak.

A programtervben a kötelező tevékenységeken túl (öko-tábor, szabadtéri mozgásos rendezvény, nyelvi témahét, informatikai oktatás és tanártovábbképzés) mentorprogramot, pályaorientációs programot és közösségi rendezvényeket tervezünk, a programokhoz kapcsolódó eszköz- és irodaszer-beszerzéssel.

A siker lehetőségét magában hordozó, befogadó szemléletet közvetítő, a gyermekek, tanulók szükségleteit figyelembe vevő, differenciáló pedagógiai módszertan alkalmazási feltételeit is megteremtő programsorozatot tervezünk megvalósítani az iskolai innovatív pályázattal, amelyben nagy szerepe van a környezeti nevelésnek és a fenntarthatóság kérdéskörének.

Arra törekszünk, hogy az újszerű pedagógiai módszerek és eszközök alkalmazásának lehetőségei elérhetővé váljanak a tanárok előtt. Ehhez pedig – tisztában vagyunk vele – félre kell tennünk az eddigi tanítási normatívákat és magatartási szabályokat, másrészt jobban szét kell tagolni, világosan elkülöníteni egyes tevékenységi elemeit – hogy aztán a gyakorlatban új egységet alkothassanak.