AZ ISKOLA BEMUTATÁSA

Településünk egy kb. 2500 fős község Marcali város és a Balaton közt egyenlő távolságra. Földrajzi fekvése kedvező.Az épület 2 emeletes, a jó színvonalú oktatás biztosításához szükséges osztálytermekkel, szaktantermekkel rendelkezik. Korszerű, nagy tornateremmel, sportpályákkal, táncteremmel, és az iskola területén található ebédlővel rendelkezik, ami saját konyhát működtet, és biztosítja tanulóink, illetve az iskola dolgozóinak étkeztetését.

Tanulólétszám: 165 fő

Művészeti oktatásban részesülők száma: 126 fő (néptánc tagozat: 82 fő, képzőművészet tagozat: 44 fő).

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók számára változatos tanórán kívüli foglalkozásokat kínálunk: szakkörök, tehetséggondozás, választható 2. idegen nyelv, korrepetálás, felzárkóztatás

Fő állású pedagógus: 18 fő – tanító 10 fő, szaktanár 8 fő.

A pedagógusok munkáját 1 fő iskolatitkár, 4 fő takarító személyzet, 1 fő karbantartó segíti.

A pedagógusállomány állandó, fluktuációról nem beszélhetünk.

Társadalmi kapcsolataink: Szülői Szervezet, a település óvodája, iskolánk alapítványa, a helyi művelődési ház, a településen működő lakásotthon, sportegyesület, Egészségügyi Szolgáltató, Gyermekjóléti Szolgálat, Katolikus Egyház.

Az intézmény célja:

– színvonalas oktatással szilárd alapműveltség, stabil alapkészségek nyújtása a tanulóknak, biztosítva számukra a képességeiknek megfelelő továbbhaladást, és továbbtanulást.

– segítségnyújtás a szülőknek a nevelés minden lehetséges területén abban, hogy a tanulók sokoldalú, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is becsületesen boldogulni tudó emberekké váljanak.